Yritys

Puistonmäen tukikoti

Tarjoamme kodin seitsemälle sijaishuoltoa tarvitsevalle tytölle. Työskentelemme yhteistyössä vanhempien, sosiaalitoimen ja muiden yhteistyötahojen kanssa tavoitteenamme tukea lapsen kasvua, kehitystä ja kuntoutumista. Lapsi voi tulla tukikotiimme kiireellisesti sijoitettuna, avohuollon sijoituksella tai huostaanoton kautta.
 

Toimintatapamme

Noudatamme työssämme yhteisökasvatuksen, narratiivisuuden ja systeemiteoreettisen ajattelun periaatteita. Huomioimme aina lapsen ja perheen elämäntilanteen ja työskentelemme heidän vointinsa ja voimavarojensa mukaan.

Lapsen etu on, että koko perhe saa apua ja tukea vaikeassa elämäntilanteessa. Lapsen huoli vanhemmista ja sisaruksista vähenee, kun hän tietää, että koko perhe saa apua. Lapsella on lupa kiinnittyä sijaishuoltopaikkaan.
 

Työskentely

Työskentelyämme ohjaa yhteisöllisyys, tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus, rehellisyys, terve järki, luottamus sekä fyysinen ja psyykkinen koskemattomuus.

Puhumme asioista niiden oikeilla nimillä, toimimme rehellisesti ja tuomme asiat esille realistisesti, mutta kunnioittavasti. Olemme avoimia lapsen ja vanhempien kokemuksille, ajatuksille sekä mielipiteille ja huolehdimme lapsen asioista kokonaisvaltaisesti.
 

Työn rakenne

Työyhteisömme koostuu johtajasta ja ohjaajista (sosionomi, sairaanhoitaja, lähihoitaja). Tukikodin asioita käsitellään yhteisökokouksissa, joihin osallistuvat lapset ja nuoret ja osa henkilöstöstä. Lisäksi ovat työyhteisökokoukset, joihin osallistuu koko henkilöstö. Muita työtä tukevia rakenteita ovat johtoryhmä ja erilaiset "kolmiot". Kolmiot muodostuvat eri työntekijöistä ja kolmioihin tullaan kysymään ja keskustelemaan, oivaltamaan ja oppimaan, ihmettelemään, etsimään ja löytämään, ymmärtämään ja voimaantumaan. Koko rakenteella on vahvasti työtämme ohjaava luonne.

Oppilaitokset

Pidämme tärkeänä oppilaitosyhteistyötä. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat suorittavat meillä käytännön harjoitteluita.

 

Työn rakenne:

Yhteisökokous Työyhteisökokous Johtoryhmä
"Kolmiot"

 
 
 
 

 Omavalvontasuunnitelmamme seurantatietoineen löytyy tästä linkistä

Puistonmäen omavalvontasuunnitelma 03/24