Itsenäistyvä nuori

Itsenäistyvä nuori

Tukikodissamme tehtävän työn lähtökohtana on perheen jälleenyhdistäminen ja nuoren palaaminen kotiin. Aina tämä ei ole kuitenkaan mahdollista, vaan sijoitus voi jatkua nuoren täysi-ikäisyyteen saakka, joskus pidempäänkin. Nuori ei myöskään välttämättä palaa lapsuudenkotiinsa, vaan muuttaa tukikodista suoraan omaan asuntoon. Kaikilla nuorilla ei ole itsenäistymisvaiheessa riittäviä taitoja huolehtia itsestään tai selkeitä suunnitelmia tulevaisuudesta.


Mun elämä-eheänä eteenpäin

Itsenäistyvän nuoren kanssa työskentelyssä käytämme Puistonmäen omaa MUN ELÄMÄ-ohjelmaa, joka on suunniteltu lastensuojelun sijaishuollosta itsenäistyvän nuoren maailmaa ajatellen.

Työskentelyn tavoitteena on, että nuori tuntee oman taustansa, tietää, kuka hän on ja mitä haluaa, hyväksyy itsensä sellaisena kuin hän on ja kykenee elämään itsenäisesti osana yhteiskuntaa. Nuori työstää itsenäistymisohjelmaa pääsääntöisesti omaohjaajiensa kanssa. Työskentelyyn voidaan liittää mukaan myös nuorelle tärkeitä henkilöitä. Työskentelyä voidaan tehdä osittain myös vertaisryhmässä.

Työskentelyssä kootaan nuoren elämäntarinaa ja käsitellään tunteita, ihmissuhteita, omista asioista huolehtimista sekä yhteiskunnan jäsenenä toimimista. Ohjelma kattaa itsenäistymisen eri osa-alueet, tarvittavat käytännön elämän ja arjen hallintakeinot sekä mahdollisimman hyvän tukiverkoston rakentamisen. Ohjelma sisältää arjen rytmittämisen ja arjessa toimimisen, kouluun ja työhön liittyvät asiat, raha-asiat, ruokahuollon, hygienian sekä puhtaudesta ja siisteydestä huolehtimisen.

 

Omaan kotiin

Kun itsenäistymisajankohta on selvillä, nuoren kanssa etsitään yhdessä hänelle omaa asuntoa. Nuorta autetaan kaikissa muuttoon liittyvissä asioissa.