Puistonmäen tukikoti oy

Puistonmäen tukikoti Oy on vuonna 2007 perustettu hämeenlinnalainen, tytöille tarkoitettu lastensuojeluyksikkö, joka tarjoaa lastensuojelulain mukaisia sijaishuollon palveluja lapsille.

Pidämme lapsen kuntoutumisessa tärkeänä turvallista arkea ja sen mukanaan tuomaa tasapainoista kasvua ja kehitystä. Uskomme, että pitkäaikainen hoitosuhde voi olla myös kiintymyssuhde. Omaohjaajatyöskentelymme on hoidollista ja tavoitteena on korjaava ihmissuhde.

Kasvatustyötämme tukee tiivis yhteistyö vanhempien kanssa, tavoitteenamme on jaettu vanhemmuus. Oman lapsen sijoitus on vaikea asia ja vaikuttaa elämässä paljon. Tuemme sijoitusprosessissa myös vanhempia ja muita läheisiä.

Lasten hoidon ja kasvatuksen tukena meillä on omaohjaajajärjestelmä ja koko työyhteisön tiivis työskentelymalli. Kumppanuusajattelu ohjaa yhteistyötämme sosiaalitoimen, terveydenhuollon, lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä koulutoimen kanssa.

 

 

Ota rohkeasti yhteyttä.

Puistonmäen tukikoti puh. 040 451 3628

 

Nuorten mielestä turvallinen aikuinen on sellainen, joka

 • "On sinut itsensä kanssa"
 • "Osaa asettua nuoren asemaan"
 • "Omaa psykologista silmää ja kekseliäisyyttä ongelmien ratkomisessa"
 • "Neuvottelee ja navigoi"
 • "Osaa perustella asiat"
 • "Lupaa vain asioita, joita voi toteuttaa"
 • "On tiukka, reilu ja joustava"
 • "On huumorintajuinen, mutta asiallinen"
 • "On kannustava ja esimerkillinen"
 • "Osaa ohjata nuoren energiaa oikeaan suuntaan"
 • "On aikuinen aikuisen paikalla"

(Lähde: Lastensuojelun käsikirja nuorilta nuorille. Pesäpuu ry.)

Miksi juuri me

 • Vahva hoitava ja kuntouttava työote

 • EHEÄNÄ ETEENPÄIN - yksilöllistä ja ryhmämuotoista työskentelyä lapsen ja nuoren kanssa

 • MUN ELÄMÄ - suunnitelmallista työskentelyä itsenäistyvän nuoren kanssa

 • Onnistumisemme kulmakiviä ovat luovuus, yhdessä tekeminen ja toistemme työtä tukeva kumppanuusajattelu