Omaohjaajuus sekä lapsen ja nuoren kanssa työskentely

Omaohjaaja

Vastuu lapsen hyvinvoinnista, huolenpidosta ja kasvatuksesta on ensisijaisesti vanhemmilla. Joskus vain käy niin, että tämä ei toteudu ja tässä tilanteessa tukikoti ottaa vastuun.

Jokaiselle lapselle ja nuorelle nimetään kaksi omaohjaajaa, jotka ovat pääasiallisesti vastuussa lapsen ja nuoren hoidosta ja kuntoutumisesta. Kaiken työskentelyn tavoitteena on luottamuksellinen ja korjaava ihmissuhde. Pitkäaikainen hoitosuhde voi olla myös kiintymyssuhde.

Omaohjaaja pitää yhteyttä perheeseen ja sukulaisiin, keskustelee, tukee vanhempia ja saa vanhemmilta tukea sekä sopii pelisäännöistä, tapaamisista ja lapsen käynneistä kotona. Omaohjaaja vastaa myös lapsen ja nuoren hoito- ja kasvatussuunnitelman laatimisesta yhdessä vanhempien kanssa. Omaohjaaja osallistuu lapsen ja nuoren asiakassuunnitelmaan, hoitoneuvotteluihin ja verkostoneuvotteluihin. Omaohjaajatyöskentelyyn liittyy voimauttava työ, lapsen tarpeiden löytäminen ja sanoittaminen, itsetuntemusta parantava työskentely sekä omien voimavarojen ja elämänhallintaa lisäävien taitojen vahvistaminen.


Vahva aikuisuus

Meille tukikodissa on tärkeää, että lapset ja nuoret saavat paljon aikuisen aikaa ja huomiota sekä heidän asioistaan ollaan aidosti kiinnostuneita. Elämäämme kuuluu hellyys, huolenpito ja välittäminen. Asetamme rajat ja toimimme johdonmukaisesti, palautamme tosiasioihin ja edellytämme rehellisyyttä. Opettelemme yhdessä huolehtimaan itsestä, toisista ja elinympäristöstä.


Perheen vointi

Selvitämme miten lapsen vanhempi kykenee ja jaksaa ottaa vastuuta lapsen kasvusta ja kehityksestä. Selvitys tehdään yhdessä vanhempien kanssa.


Mun elämä

Lapsen sijoitus voi kestää täysi-ikäisyyteen saakka, jopa sen ylikin.  Itsenäistymistyöskentelyssä nuoren kanssa käytämme Puistonmäen omaa MUN ELÄMÄ-ohjelmaa. Kokoamme nuoren elämäntarinaa, käsittelemme tunteita ja ihmissuhteita, opettelemme omista asioista huolehtimista sekä yhteiskunnan jäsenenä toimimista.