Perhetyö

Perhetyö Puistonmäessä

Perhetyöllä edistämme lapsen ja nuoren hyvinvointia ja kuntoutumista sekä vanhempien jaksamista. Perhetyömme on korjaavaa ja eheyttävää, tavoitteena on muutos lapsen ja perheen tilanteessa. Vanhempien tukeminen varmistaa sijoituksen onnistumista ja mahdollistaa perheen jälleenyhdistämisen. Perhetyö asettuu tarpeen mukaan joustavasti sijoitusprosessin eri vaiheisiin. Perhetyötämme toteuttavat omahoitajat ja perhetyöntekijä.

Kunnioitamme lapsen, nuoren ja vanhempien elämäntarinaa ja heidän kokemustaan siitä. Yhteistyö vanhempien kanssa on siis ensiarvoisen tärkeää. Perhetyöllä pyritään onnistuneeseen kasvatuskumppanuuteen ja jaettuun vanhemmuuteen. Yhteistyön tavoitteena on päästä työskentelemään niin, että lapsen eheytyminen ja kuntoutuminen toteutuvat ja perheen tilanne muuttuu.


Perhetyöntekijä

Perhetyöntekijä työskentelee erityisesti vanhempien kanssa. Lapsen etu on, että koko perhe saa apua ja tukea vaikeassa elämäntilanteessa. Lapsen huoli vanhemmistaan vähenee, kun hän tietää, että myös he saavat apua.

Perhetyön tavoitteet ja työn sisällöt sovitaan perhetyön suunnitelmassa. Työskentelyn teemoja vanhempien kanssa voivat olla mm. lapsen huostaanotto ja sijoitus, lapsen tarvitsema hoito, hoiva ja kasvatus, vanhemmuus, turvallinen kasvuympäristö tai arjen sujuvuus. Työskentelyn tukena käytetään erilaisia toiminnallisia välineitä.

Perhetyöntekijä tapaa vanhempia yhdessä ja erikseen, kotikäynneillä ja perhetapaamisissa. Perhetyöntekijä ja lapsen omahoitajat tapaavat myös yhdessä lasta ja vanhempia, jolloin omahoitaja on tapaamisissa lapsen tukena ja lapsen äänenä. Perhetyöntekijä kannustaa vanhempia vuorovaikutukseen lapsen kanssa ja rakentaa suhdetta perheenjäsenten välille.

Perhetyöntekijä ja omahoitajat tapaavat keskenään säännöllisesti lapsen asioissa. Perhetyöntekijä tuo kotikäynneillä saamaansa tietoa ja ymmärrystä vanhempien elämästä hoito- ja kasvatustyön tueksi. Perhetyöntekijä on mukana lapsen asiakassuunnitelmaneuvotteluissa ja osallistuu hoito- ja kasvatussuunnitelman tekemiseen.

Lasta ja nuorta perhetyöntekijä tapaa tukikodin arkisissa kohtaamisissa, sovituissa kahdenkeskisissä tapaamisissa ja yhteisesti sovituissa perhetapaamisissa.


Nuorten ja perheiden vertaisryhmät

Tukikodin nuorten ryhmässä käsitellään ja jaetaan huostaanottoon ja sijoitukseen liittyviä asioita, omaan elämään liittyviä huolen ja ilonaiheita, itsetuntemukseen liittyviä kysymyksiä.

Puistonmäkeen sijoitettujen lasten ja nuorten vanhemmille voidaan tarvittaessa järjestää vertaisryhmä. Ryhmä on suunnattu lapsen huostaanoton tai sijoituksen kokeneille vanhemmille ja tavoitteena on lapsen kodin ulkopuolelle sijoittamisen aiheuttaman kriisin käsittely, vanhemman oman elämän selviytymisen tukeminen, vanhemmuuden vahvistuminen ja sitä kautta lasten hyvinvoinnin lisääntyminen.  Ryhmänohjaajina toimivat tukikodin ohjaaja ja perhetyöntekijä.


Leiritoiminta

Kesäisin järjestämme Pälkäneellä perheleirin tukikodin lapsille, nuorille, heidän vanhemmilleen, sisaruksilleen tai läheisilleen. Leirin tavoitteena on tarjota rentouttava, kesäinen yhteinen aika sekä mahdollistaa vanhempien tutustua toisiin sijoituksen kokeneisiin vanhempiin. Ohjatuissa työskentelyissä on mahdollista syventyä vakavampiinkin aiheisiin. Ohjaajina leirillä toimivat tukikodin ohjaajat ja perhetyöntekijä.